Skip links

 

 

Termeni și condiții

Documentul oferă informații cruciale despre drepturile și responsabilitățile dvs., detaliind limitele, excluderile și răspunderea Freshclick.ro, precum și competența pentru soluționarea disputelor și legislația aplicabilă.

INTRODUCERE

Acești termeni de utilizare („Termenii”) stabilesc termenii și condițiile care guvernează (i) accesul la și utilizarea website-ului noastru disponibile la adresa URL www. freshclick.ro („website”) și (ii) accesul la și utilizarea conținutului website-ului, inclusiv a serviciilor furnizate de Freshclick.ro atât prin intermediul website-ului, cât și în afara acestuia („Serviciile”). Scopul nostru este de a crea un website online care să vă pună la dispozitie serviciile necesare pentru realizarea de campani de marketing si servicii de webdesign.

Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, (i) în calitate de persoană fizică sau juridică , cumpararea de serivici de pe Freshclick.ro („Client”) (ii) în calitate de utilizator care doar navighează prin website-ul noastru („dumneavoastră”, „utilizator”) și Freshclick S.R.L., cu sediul în Loc. Sasar, nr. 94, Judetul Maramures cod de identificare fiscală 41592503, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J24/1661/2019 („Freshclick.ro”, „noi”). Utilizarea website-ului reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni. De asemenea, înainte de a utiliza website-ul în calitate de Client, va trebui să acceptați, și în mod expres, acești Termeni. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție website-ul numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați website-ul. În cazul în care utilizați website-ul în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe website și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

WEBSITE

Website-ul are ca scop prezentarea serviciilor noastre.

CONSULTANȚĂ

Clientul are posibilitatea de a solicita consultanță juridică suplimentară („Consultanță”). Consultanța va fi acordată de catre unul din specialist nostri din cadrul Societati FRESH CLICK SRL, în baza înțelegerii cu acesta și în baza unui contract de asistență juridică încheiat între Client și FRESH CLICK SRL. 

TAXE

Atunci când un set de Servicii de pe Freshclick.ro este  achiziționat si personalizat, vom percepe o taxă de la Client („Taxă”).

Modificarea Taxelor

Avem dreptul de a schimba Taxele din când în când. Atunci când vom face acest lucru, Taxele actualizate se aplică de la data la care se efectuează modificările.

Promoții

Avem dreptul de a oferi reduceri de Taxe din când în când. În acest caz, vă vom informa în consecință, iar reducerea se va aplica în conformitate cu condițiile stabilite de Freshclick.ro.

PLATA TAXEI

Odată finalizată achizitia serviciilor Freshclick.ro, Clientul trebuie să facă plata Taxei pentru a achiziționa serviciilor Freshclick.ro. Adițional, Taxa va include și taxele/comisioanele percepute de Procesatorul de Plăți (astfel cum este definit mai jos).

Plata Taxei se efectuează în RON, iar conversia EURO – RON se efectuează la cursul stabilit de Banca Națională a României în ziua plății.

Plata Taxei se face fie prin utilizarea serviciilor unui prestator terț, procesator de plăți („Procesator de Plăți”). Înțelegeți și sunteți de acord că nu furnizăm serviciile respective și nu le putem controla. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru orice pretenții, daune, plăți, deficiențe, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată respective.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

General

Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de proprietate industrială) precum și oricare alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (la nivel mondial) și indiferent dacă acestea se manifestă în spațiul online sau nu, inclusiv dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor, ori drepturi conexe acestora, drepturi sui generis, inclusiv referitoare la baze de date, drepturi la invenții sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi la marcă ori indicații geografice sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi prevăzute de legislația desenelor și modelelor industriale, drepturi referitoare la nume comerciale, drepturi referitoare la nume de domenii, drepturi referitoare la know-how, drepturi referitoare la secrete de serviciu și secrete comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor exista în viitor la nivel mondial, indiferent daca acestea sunt sau nu înregistrate, împreună cu toate drepturile care rezultă din existența acestor drepturi de proprietate intelectuală.

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele website-ului, toate serviciile  Freshclick.ro, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate („Conținutul”) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

Puteți utiliza website-ul, Conținutul și serviciile Freshclick.ro exclusiv în scopul generării de oferte al Freshclick.ro și a utilizării acestora pentru a asigura conformitatea Clientului cu dispozițiile GDPR. Cu toate acestea, nu este permisă:

 • utilizarea website-ului, a Conținutului sau a serviciilor Freshclick.ro în afara scopurilor permise;
 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului sau a serviciilor Freshclick.ro;
 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al website-ului sau al Conținutului;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în website, în Conținutul Freshclick.ro;
 • Orice utilizare a website-ului, a Conținutului sau a serviciilor Freshclick.ro, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Freshclick.ro, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Freshclick.ro, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra serviciilor Freshclick.ro

Pentru claritate, toate serviciile, template-uri, strategi de marketing sunt Proprietate Intelectuală a Freshclick.ro aparțin Freshclick.ro.

Freshclick.ro acordă Clientului o licență neexclusivă, nelimitată teritorial, pe toată durata de funcționare a Clientului asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra serviciilor Freshclick.ro  strict pentru utilizarea sericiilor Freshclick.ro  în scopul pentru care au fost achizitionate și strict pentru utilizarea acestora doar de către Client.

Acordarea licenței este condiționată de plata integrală a Taxei.

Serviciile Freshclick.ro nu pot fi utilizate, modificate, duplicate şi/sau reproduse în toate formele și pentru toate mediile, inclusiv toate mediile electronice, în întreaga lume de către Client decât în conformitate cu scopul pentru care au fost generate.

CONTINUTUL UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl achizitionati, îl transmiteți și/sau îl distribuiți prin intermediul website-ului („Conținut al Utilizatorului”). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/sau să distribuiți prin website orice Conținut al Utilizatorului care:

 • este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;
 • este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu, abuziv, invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt mod inacceptabil;
 • prin care un utilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează în mod greșit afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate;
 • poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală;
 • conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • este conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorii website-ului;

CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați website-ul. Sunteți de acord să utilizați website-ul numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să utilizați website-ul pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
 • să utilizați website-ul pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul website-ului care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți;
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu website-ul sau în orice parte a acestuia;
 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa website-ul sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Utilizatorului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați website-ul pentru orice scop comercial neautorizat;
 • să accesați sau utilizați website-ul în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • să vă înregistrați pe website în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respectivă;

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Freshclick.ro  și pe oricare dintre , angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea website-ului; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea website-ului.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

General

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea website-ului se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. website-ul este furnizat „ca atare” și „așa cum este”. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

Serviciile Freshclick.ro

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Serviciilor  Freshclick.ro  se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. Serviciile  Freshclick.ro sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt”.                         

Nu garantăm că Serviciile  Freshclick.ro  va asigura conformitatea completă cu dispozițiile GDPR. Serviciile  Freshclick.ro sunt consecința modului în care noi interpretăm dispozițiile GDPR. Nu garantăm ca aceasta este singura interpretare a dispozițiilor GDPR, autoritățile putând avea puncte de vedere diferite (inclusiv cu privire la relevanța anumitor operațiuni de prelucrare, la necesitatea anumitor documente, la informațiile indicare în documente), în special în contextul în care GDPR este o reglementare nouă, neexistând o practică a autorităților cu privire la modul de interpretare și aplicare a acestuia.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în nici un caz, nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la, orice revendicare, pierdere, daună, cost, taxă, amendă, onorarii, cotizații, decizie de atribuire, cheltuieli sau alte obligații de orice natură (prevăzute sau neprevăzute), daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea reputației afacerii, rezultate din sau în legătură website-ul și servicilor Freshclick.ro   indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală). Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc). Recunoașteți că website-ul este bazat pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a contului dumneavoatrp. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

SITE-URI EXTERNE

Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Freshclick.ro  nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul website-ului noastru.

MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a website-ului noastru. În nici un caz Freshclick.ro  nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a website-ului.

SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA WEBSITE

În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la website, la discreția noastră, imediat și fără notificare prealabilă, și să ștergem sau să dezactivăm contul dumneavoastă. Într-un astfel de caz, vă vom notifica în consecință. De asemenea, putem anula, suspenda, bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi, inclusiv, dar fără a se limita la Anunțuri sau recenzii, în cazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiile acestor Termeni.

CESIUNEA

Freshclick.ro   poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Freshclick.ro  . Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al Freshclick.ro  .

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de Freshclick.ro   va fi de competența exclusivă a instanțelor din România.

CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicție, rezilierea unilaterală suspendarea executării.