Skip links

 

 

GDPR

În cadrul angajamentului nostru ferm față de confidențialitatea și protejarea datelor cu caracter personal, asigurăm că prelucrarea acestora respectă întocmai legislația în vigoare. Ne preocupăm în mod constant de securitatea și integritatea informațiilor pe care ni le furnizați și ne străduim să garantăm că toate aspectele legate de colectarea, stocarea și utilizarea datelor dvs. personale sunt gestionate cu cea mai mare atenție și responsabilitate. Este o prioritate pentru noi să vă oferim un mediu sigur și încredere în ceea ce privește protecția datelor dvs., pentru a vă asigura că vă puteți bucura de experiența noastră într-un mod transparent și în deplină conformitate cu standardele legale.

INTRODUCERE

Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”) și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către FRESHCLICK S.R.L., cu sediulin Loc. Sasar, nr. 94, Judet, Maramures, cod de identificare fiscală 41592503, număr de înregistrare în Registrul Comerțului j24/1661/2019 („freshclick.ro”, „noi”), în calitate de operator, în legătură cu (i) accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www. freshclick.ro („website”), precum și în legătură cu (ii) prestarea serviciilor noastre în website și în afara acestuia („Serviciile”).

DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

Date de navigare pe website

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea website-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.

Scopul prelucrării: Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea website-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

Temeiul de prelucrare:

Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea website-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a website-ului nostru (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).

Crearea unui cont

Pe website-ul nostru aveți posibilitatea de a vă înregistra și crea un cont. În acest caz, vom prelucra adresa dumneavoastră de e-mail.

Scopul prelucrării: Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, a furnizării Serviciilor noastre prin intermediul website-ului și oferirea de ajutor în folosirea website-ului.

Temeiul de prelucrare:

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

Contactarea Freshclick.ro de către dumneavoastră și oferirea de suport

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, prin formular de contact sau prin chat. În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, e-mail, telefon, compania și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Temeiul de prelucrare: Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

Feedback

Aveți posibilitatea de a ne da sugestii de îmbunătățire a website-ului prin funcționalitatea de feedback. În acest caz, vom putea prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: e-mail și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne dați feedback-ul.

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a ne îmbunătăți serviciile (de exemplu, prin contactarea și discutarea feedback-ului).

Temeiul de prelucrare: Interesul nostru legitim în îmbunătățirea serviciilor noastre (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);

Contactarea clienților de către Freshclick.ro

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numărul de telefon, compania pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a website-ului și/sau în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre Freshclick.ro și dumneavoastră (de exemplu, aspecte ce țin de utilizarea website-ului, de modificarea documentației, de eventuale probleme tehnice, etc.).

Scopul prelucrării: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu aspectele ce țin de executarea contractului dintre Freshclick.ro și dumneavoastră și de furnizarea serviciilor.

Temeiul de prelucrare: Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

Comunicări comerciale

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului și a telefonului.

Scopul prelucrării: Daca optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile Freshclick.ro

Temeiul de prelucrare: Temeiul legal pentru prelucrarea adresei de e-mail în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD).

Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

Emiterea facturii

Atunci când utilizați website-ul, vom emite facturi pentru plata contractului sau serviciului. În acest caz, este posibil să vă prelucrăm prenumele, numele, adresa de email, număr de telefon.

Scopul prelucrării: Scopul acestei prelucrări este emiterea facturilor pentru plata serviciilori.

Temeiuri de prelucrare:

Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);

Respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul (art. 6 alin. 1, lit. c GDPR);

Publicarea unui testimonial

În cazul în care ne oferiți un testimonial și sunteți de acord, vom publica pe website testimonialul, numele dumneavoastră și compania.

Scopul prelucrării: Scopul acestei prelucrări este publicarea testimonialului.

Temeiul de prelucrare: Consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a RGPD).

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului contractual descris în această Politică de Confidențialitate.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ a DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata existenței contului pe website-ul nostru.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lunga de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

  • parteneri contractuali;
  • subcontractanți;
  • procesatori de plăți;
  • companii ce oferă servicii IT;
  • companii de marketing;

autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

Dreptul la rectificare: Avețiposibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii)ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv)dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte  circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i)în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii)în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii)în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le veți solicita pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i)avem consimțământul dumneavoastră; (ii)pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii)pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Freshclick.ro este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii)este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;(iii)are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@Freshclick.ro

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la contact@Freshclick.ro